World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

Ruchoma podłoga
Moving Floor

Automatyczny załadunek i rozładunek
transport towarów pakowanych i luzem

Ten system transportowy przeznaczony jest do automatycznego załadunku i rozładunku poziomego (bez pochylania) niemal wszystkich towarów masowych, palet itp. Znajduje zastosowanie w ciężarówkach, naczepach, przyczepach, fabrykach, zbiornikach itp.

Cargo Floor moving floor 130710005380.jpg

Cargo Floor moving Floor 130710004872.jpg

New intro

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Drive units
pierwszej kolejności wybierz jednostkę napędową
CF500 SLC
CF100 SLL
CF3 LP-2
CF600 HDC-4.7
CF800 HD
CF500 SL-2
CF500 SL
CF300
CF150
CF3 LP
Typ dokumentacji
Wybierz typ dokumentacji
Dyrektywa w sprawie przekazania do eksploatacji
Instrukcja obsługi
Systemy
Instrukcja montażu
Rozszerzone widoki i wykaz części
Instrukcja montażu i wymiany
Formularze
Dane techniczne systemu
Instrukcja obsługi
Dyrektywa w sprawie przekazania do eksploatacji
Systemy
Instrukcja montażu
Rozszerzone widoki i wykaz części
Instrukcja montażu i wymiany
Formularze
Dane techniczne systemu
Instrukcja obsługi
Dyrektywa w sprawie przekazania do eksploatacji
Systemy
Rozszerzone widoki i wykaz części
Instrukcja montażu i wymiany
Formularze
Dane techniczne systemu
Instrukcja obsługi
Rozszerzone widoki i wykaz części
Formularze
Systemy
Dane techniczne systemu
Instrukcja montażu i wymiany
Dyrektywa w sprawie przekazania do eksploatacji
Instrukcja obsługi
Systemy
Rozszerzone widoki i wykaz części
Formularze
Dane techniczne systemu
Instrukcja montażu i wymiany
Instrukcja obsługi
Systemy
Instrukcja montażu
Rozszerzone widoki i wykaz części
Instrukcja montażu i wymiany
Formularze
Dane techniczne systemu
User manual
Controls
Exploded views & parts lists
Assembly instructions
Installation & replacement instructions
Forms
Dane techniczne systemu
User manual
Controls
Assembly instructions
Exploded views & parts lists
Installation & replacement instructions
Forms
Dane techniczne systemu
User manual
Controls
Assembly instructions
Exploded views & parts lists
Installation & replacement instructions
Forms
Dane techniczne systemu
User manual
Controls
Assembly instructions
Installation & replacement instructions
Forms
Dane techniczne systemu
Wyniki
Dostępna dokumentacja:
Regulacja pręta gwintowanego
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
Uszczelka montażowa
Wkład filtra CF QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Listwa łożyskowa 4103010
Listwa łożyskowa Bulkmover 4107036
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
Druck, Kontrolle maximum
Flow Diameter Diagramm
Gewindestange Einregelung
Öltemperatur Sicherheitsschalter
Rollplanemechanismus
Steuerventil 02, Deckel erneuern
Schutzkappen, montage
Zylinder Austausch
Antriebssystem ohne druck
Montage Abdichtung
CF Druckfilterelement QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Gleitkamm 4103010
Gleitkamm Bulkmover 4107036
Control valve 02, renew lid
Cylinder exchange
Flow diameter diagram
Oil temperature safety switch
Exchanging B-operation for a E-operation
Pressure check maximum
Protective covers, mounting
Roll sheet mechanism mounting
Threaded rod, adjustment
Drive unit without pressure
Mount seal
CF Pressure filter element QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Bearing strip 4103010
Bearing strip Bulkmover 4107036
Ajuste de la varilla roscada
Unidad de accionamiento sin presión
Junta de montaje
CF Elemento del filtro QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Tira de patines 4103010
Réglage de la tige filetée
Unité motrice sans pression
Joint de montage
CF Filtreélement QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Came synth. 4103010
Came synth. Bulkmover 4107036
Regolazione della barra filettata
Unità di trasmissione senza pressione
Guarnizione di montaggio
CF Elemento filtro QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Striscia guida 4103010
Tira de patines Bulkmover 4107036
Striscia guida Bulkmover 4107036
B-bediening uitwisselen voor E-Bediening
Beschermkappen monteren
Cilinder uitwisselen
Besturingsventiel 02, deksel vernieuwen
Draadstangafstelling
Druk, maximum meten
Flow diameter diagram
Olie temperatuur veiligheidsschakelaar
Rolzeilmechanisme
Aandrijfunit zonder druk
Montage afdichting
CF persfilterelement QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Kunststof kam 4103010
Kam bulkmover, 4107036
Ajuste da haste
Unidade de transmissão sem pressão
Montar selo
Elemento filtro CF QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Tira de chumaceira 4103010
Tira de chumaceira Bulkmover 4107036
Регулировка резьбового стержня
Механизм для свертывания защитного экрана
Инструкция по замене цилиндра
Инструкция по замене крышки переключающего поршня
Модификация регулирующего клапана 02 B -> E
Реле контроля температуры масла
Oтсутствии давления
Монтажное уплотнение
Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - …)
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Twister Wide 4107031
Пластиковая опорная 4103010
Пластиковая опорная Bulkmover 4107036
Regulacja pręta gwintowanego
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
Listwa łożyskowa Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
Wkład filtra CF QP (08/2020 - …)
Uszczelka montażowa
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Listwa łożyskowa 4103010
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
Druck, Kontrolle maximum
Flow Diameter Diagramm
Gewindestange Einregelung
Öltemperatur Sicherheitsschalter
Rollplanemechanismus
Schutzkappen, montage
Steuerventil 02, Deckel erneuern
Antriebssystem ohne druck
Gleitkamm Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
CF Druckfilterelement QP (08/2020 - …)
Montage Abdichtung
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Gleitkamm 4103010
Control valve 02, renew lid
Flow diameter diagram
Oil temperature safety switch
Exchanging B-operation for a E-operation
Pressure check maximum
Protective covers, mounting
Roll sheet mechanism mounting
Threaded rod, adjustment
Drive unit without pressure
Bearing strip Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
CF Pressure filter element QP (08/2020 - …)
Mount seal
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Bearing strip 4103010
Ajuste de la varilla roscada
Unidad de accionamiento sin presión
Tira de patines Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
CF Elemento del filtro QP (08/2020 - …)
Junta de montaje
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de patines 4103010
Réglage de la tige filetée
Unité motrice sans pression
Came synth. Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
CF Filtreélement QP (08/2020 - …)
Joint de montage
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Came synth. 4103010
Regolazione della barra filettata
Unità di trasmissione senza pressione
Twister Wide 4107031
CF Elemento filtro QP (08/2020 - …)
Guarnizione di montaggio
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Striscia guida 4103010
B-bediening uitwisselen voor E-Bediening
Beschermkappen monteren
Besturingsventiel 02, deksel vernieuwen
Draadstangafstelling
Druk, maximum meten
Flow diameter diagram
Olie temperatuur veiligheidsschakelaar
Rolzeilmechanisme
Aandrijfunit zonder druk
Kunststof kam Bulkmover 4107036
Striscia guida Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
CF persfilterelement QP (08/2020 - …)
Montage afdichting
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Kunststof kam 4103010
Ajuste da haste
Unidade de transmissão sem pressão
Tira de chumaceira Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
Elemento filtro CF QP (08/2020 - …)
Montar selo
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de chumaceira 4103010
Регулировка резьбового стержня
Механизм для свертывания защитного экрана
Инструкция по замене крышки переключающего поршня
Модификация регулирующего клапана 02 B -> E
Реле контроля температуры масла
Oтсутствии давления
Пластиковая опорная Bulkmover 4107036
Twister Wide 4107031
Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - …) 
Монтажное уплотнение
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Пластиковая опорная 4103010
Regulacja pręta gwintowanego
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
CSC “Slat connect”
Wkład filtra CF QP (08/2020 - …)
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
Gewindestange Einregelung
Flow Diameter Diagramm
Rollplanemechanismus
Steuerventil 02, Deckel erneuern
Antriebssystem ohne druck
CSC “Slat connect”
CF Druckfilterelement QP (08/2020 - …)
Control valve 02, renew lid
Flow diameter diagram
Exchanging B-operation for a E-operation
Roll sheet mechanism mounting
Threaded rod, adjustment
Drive unit without pressure
CSC “Slat connect”
CF Pressure filter element QP (08/2020 - …)
Ajuste de la varilla roscada
Unidad de accionamiento sin presión
CSC “Slat connect”
CF Elemento del filtro QP (08/2020 - …)
Réglage de la tige filetée
Unité motrice sans pression
CSC “Slat connect”
CF Filtreélement QP (08/2020 - …)
Regolazione della barra filettata
Unità di trasmissione senza pressione
CSC “Slat connect”
CF Elemento filtro QP (08/2020 - …)
B-bediening uitwisselen voor E-Bediening
Besturingsventiel 02, deksel vernieuwen
Draadstangafstelling
Flow diameter diagram
Rolzeilmechanisme
Aandrijfunit zonder druk
CSC “Slat connect”
CF persfilterelement QP (08/2020 - …)
Ajuste da haste
Unidade de transmissão sem pressão
CSC “Slat connect”
Elemento filtro CF QP (08/2020 - …)
Регулировка резьбового стержня
Механизм для свертывания защитного экрана
Инструкция по замене крышки переключающего поршня
Модификация регулирующего клапана 02 B -> E
Oтсутствии давления
CSC “Slat connect”
Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - …) 
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
Twister Wide 4107031
Wkład filtra CF QP (08/2020 - …)
Listwa łożyskowa Bulkmover 4107036
Uszczelka montażowa
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Listwa łożyskowa 4103010
Antriebssystem ohne druck
Twister Wide 4107031
CF Druckfilterelement QP (08/2020 - …)
Gleitkamm Bulkmover 4107036
Montage Abdichtung
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Gleitkamm 4103010
Drive unit without pressure
Twister Wide 4107031
CF Pressure filter element QP (08/2020 - …)
Bearing strip Bulkmover 4107036
Mount seal
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Bearing strip 4103010
Unidad de accionamiento sin presión
Twister Wide 4107031
CF Elemento del filtro QP (08/2020 - …)
Tira de patines Bulkmover 4107036
Junta de montaje
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de patines 4103010
Unité motrice sans pression
Twister Wide 4107031
CF Filtreélement QP (08/2020 - …)
Came synth. Bulkmover 4107036
Joint de montage
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Came synth. 4103010
Unità di trasmissione senza pressione
Twister Wide 4107031
CF Elemento filtro QP (08/2020 - …)
Striscia guida Bulkmover 4107036
Guarnizione di montaggio
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Striscia guida 4103010
Aandrijfunit zonder druk
Twister Wide 4107031
CF persfilterelement QP (08/2020 - …)
Kunststof kam Bulkmover 4107036
Montage afdichting
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Kunststof kam 4103010
Unidade de transmissão sem pressão
Twister Wide 4107031
Elemento filtro CF QP (08/2020 - …)
Tira de chumaceira Bulkmover 4107036
Montar selo
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de chumaceira 4103010
Oтсутствии давления
Twister Wide 4107031
Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - …) 
Пластиковая опорная Bulkmover 4107036
Монтажное уплотнение
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Пластиковая опорная 4103010
Regulacja pręta gwintowanego
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
Twister Wide 4107031
Wkład filtra CF QP (08/2020 - …)
Listwa łożyskowa Bulkmover 4107036
Uszczelka montażowa
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Listwa łożyskowa 4103010
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
Flow Diameter Diagramm
Gewindestange Einregelung
Öltemperatur Sicherheitsschalter
Rollplanemechanismus
Steuerventil 02, Deckel erneuern
Antriebssystem ohne druck
Twister Wide 4107031
CF Druckfilterelement QP (08/2020 - …)
Gleitkamm Bulkmover 4107036
Montage Abdichtung
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Gleitkamm 4103010
Control valve 02, renew lid
Exchanging B-operation for a E-operation
Flow diameter diagram
Oil temperature safety switch
Roll sheet mechanism mounting
Threaded rod, adjustment
Drive unit without pressure
Twister Wide 4107031
CF Pressure filter element QP (08/2020 - …)
Bearing strip Bulkmover 4107036
Mount seal
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Bearing strip 4103010
Ajuste de la varilla roscada
Unidad de accionamiento sin presión
Twister Wide 4107031
CF Elemento del filtro QP (08/2020 - …)
Tira de patines Bulkmover 4107036
Junta de montaje
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de patines 4103010
Réglage de la tige filetée
Unité motrice sans pression
Twister Wide 4107031
CF Filtreélement QP (08/2020 - …)
Came synth. Bulkmover 4107036
Joint de montage
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Came synth. 4103010
Regolazione della barra filettata
Unità di trasmissione senza pressione
Twister Wide 4107031
CF Elemento filtro QP (08/2020 - …)
Striscia guida Bulkmover 4107036
Guarnizione di montaggio
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Striscia guida 4103010
B-bediening uitwisselen voor E-Bediening
Besturingsventiel 02, deksel vernieuwen
Draadstangafstelling
Flow diameter diagram
Olie temperatuur veiligheidsschakelaar
Rolzeilmechanisme
Aandrijfunit zonder druk
Twister Wide 4107031
CF persfilterelement QP (08/2020 - …)
Kunststof kam Bulkmover 4107036
Montage afdichting
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Kunststof kam 4103010
Ajuste da haste
Unidade de transmissão sem pressão
Twister Wide 4107031
Elemento filtro CF QP (08/2020 - …)
Tira de chumaceira Bulkmover 4107036
Montar selo
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de chumaceira 4103010
Регулировка резьбового стержня
Механизм для свертывания защитного экрана
Инструкция по замене крышки переключающего поршня
Модификация регулирующего клапана 02 B -> E
Реле контроля температуры масла
Oтсутствии давления
Oтсутствии давления
Twister Wide 4107031
Фильтрующий элемент CF QP (08/2020 - …) 
Пластиковая опорная Bulkmover 4107036
Монтажное уплотнение
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Пластиковая опорная 4103010
Regulacja pręta gwintowanego
Brak ciśnienia w jednostce napędowej
Uszczelka montażowa
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Listwa łożyskowa 4103010
B-Bedienung austauschen für E-Bedienung
Druck, Kontrolle maximum
Flow Diameter Diagramm
Gewindestange Einregelung
Öltemperatur Sicherheitsschalter
Rollplanemechanismus
Steuerventil 02, Deckel erneuern
Zylinder Austausch
Antriebssystem ohne druck
Montage Abdichtung
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Gleitkamm 4103010
Control valve 02, renew lid
Cylinder exchange
Flow diameter diagram
Roll sheet mechanism mounting
Exchanging B-operation for a E-operation
Oil temperature safety switch
Pressure check maximum
Threaded rod, adjustment
Drive unit without pressure
Mount seal
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Bearing strip 4103010
Ajuste de la varilla roscada
Unidad de accionamiento sin presión
Junta de montaje
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de patines 4103010
Réglage de la tige filetée
Unité motrice sans pression
Joint de montage
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Came synth. 4103010
Regolazione della barra filettata
Guarnizione di montaggio
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Striscia guida 4103010
B-bediening uitwisselen voor E-Bediening
Besturingsventiel 02, deksel vernieuwen
Cilinder uitwisselen
Druk, maximum meten
Draadstangafstelling
Flow diameter diagram
Olie temperatuur veiligheidsschakelaar
Rolzeilmechanisme
Aandrijfunit zonder druk
Montage afdichting
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Kunststof kam 4103010
Ajuste da haste
Unidade de transmissão sem pressão
Montar selo
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de chumaceira 4103010
Регулировка резьбового стержня
Механизм для свертывания защитного экрана
Инструкция по замене цилиндра
Инструкция по замене крышки переключающего поршня
Модификация регулирующего клапана 02 B -> E
Реле контроля температуры масла
Oтсутствии давления
Монтажное уплотнение
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Пластиковая опорная 4103010
Uszczelka montażowa
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Listwa łożyskowa 4103010
Abschaltventil Austausch
Bedienungsventil Austausch
Druck, Kontrolle maximum
Gewindestange Einregelung
Kombinationsventil austauschen
Kombinationsventil -> Steuerventil 02 / B
Rollplanemechanismus
Umschaltventil einstellen
Zylinder Austausch
Montage Abdichtung
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Gleitkamm 4103010
Circulation valve exchange
Combination valve, exchange
Combination valve -> control valve 02 / B
Cylinder exchange
Operation valve exchange
Pressure check maximum
Roll sheet mechanism mounting
Reversing valve, adjustment
Threaded rod, adjustment
Mount seal
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Bearing strip 4103010
Junta de montaje
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de patines 4103010
Joint de montage
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Came synth. 4103010
Guarnizione di montaggio
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Striscia guida 4103010
Afschakelventiel uitwisselen
Bedieningschuif uitwisselen
Cilinder uitwisselen
Combinatieventiel uitwisselen
Combinatieventiel -> besturingsventiel 02 /B
Draadstangafstelling
Druk, maximum meten
Omschakelventiel afstellen
Rolzeilmechanisme
Montage afdichting
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Kunststof kam 4103010
Montar selo
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Tira de chumaceira 4103010
Механизм для свертывания защитного экрана
Монтажное уплотнение
CSC “Slat connect”
Twister 4107002
Пластиковая опорная 4103010
Gerrit Jan - Cargo Floor

Zadzwoń! My – lub nasza sieć serwisowa – służymy pomocą.

Gerrit Jan Cargo Floor
Potrzebujesz wsparcia technicznego?