World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF800 HD

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Wersje systemu
E/B/A
Srednica otworu sitownika
100 mm  -   4"
Srednica ttoczyska
50 mm  -   2"
Skok roboczy (mm)
200 mm  -   8"
Pojemnosé oleju na cykl
16,5 ltr  -   4.4 gallons
Cisnienie robocze
170 2,465 psi
Cisnienie maks.
225 bar  -  3,300 psi
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
130 ltr/min  -  34.5 gpm
Filtr cisnieniowy
10 µm
 
Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
1,3 m/min  -  10 ft./min
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę
1,6 m/min  -  5.2 ft./min
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
10 min
Tadownosé maks. (ton)
80 ton  -  177000 lbs
 
Zalecana wydajnosé pompy
 (instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę
110 ltr./min   -  29 gpm
Cisnienie
250 bar  -   3,625 psi
Srednica instalacji cisnieniowej
20/2 mm  -  0.79"x0.08"
Srednica instalacji powrotnej
25/2 mm  -  1"x0.1"
 
Min. Napełnianie zbiornika oleju
100 ltr  -   26 gallons
Pojemnosé zbiornika oleju przy zalecanym natęzeniu przeptywu
150 ltr   -  40 gallons
Maks. temperatura oleju
70 ºC  -  158 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46