World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF3 LP-2

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od)
310 kg  -  685 lbs
Wersje systemu
A/B
Srednica otworu sitownika
125 mm  -  4.9"
Srednica ttoczyska
60 mm  -   2.35"
Skok roboczy
150 mm  -   5.9"
Pojemnosé oleju na cykl
9,77 ltr  -   2.58"
Cisnienie robocze (bar)
125 bar  -   1,815 psi
Cisnienie maks. (bar)
150 bar  -   2,175 psi
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
170  ltr/min  -  45 gpm
Filtr cisnieniowy
10 µm

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
1,7 m/min  -   5.6 ft./min]
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
2,6 m/min  -  8.6 ft./min
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
7 min
Tadownosé maks.
35 ton  -  77200 lbs
Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę (ltr./min)
110 m/min  -  29 gpm
Cisnienie (bar)
175 bar  -   2,538 psi
Srednica instalacji cisnieniowej
20/2 mm  -  0.79"x0.08"
Srednica instalacji powrotnej
25/2 mm  -  1"x0.08"

Min. Napełnianie zbiornika oleju
170 ltr  -   45 gallons]
Maks. temperatura oleju
70 ºC  - 158 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46