World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF3 LP

Uwaga!

Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od) (kg)
430
Wersje systemu
A/B
Srednica otworu sitownika (mm)
125
Srednica ttoczyska (mm)
60
Skok roboczy (mm)
150
Pojemnosé oleju na cykl (ltr)
9,77
Cisnienie maks. (bar)
150
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę (ltr/min)
170
Filtr cisnieniowy (µm)
2x10
 
Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
1,7
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
2,6
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45 (min)
5,23
Tadownosé maks. (ton)
35
 
Zalecana wydajnosé pompy
 (instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę (ltr./min)
110
Cisnienie (bar)
175
Srednica instalacji cisnieniowej (mm)
20x2
Srednica instalacji powrotnej (mm)
25x2,5

Min. Napełnianie zbiornika oleju (ltr)
100
Maks. temperatura oleju (ºC)
70
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46