World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF500 SLC

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od)
450 kg  -  992 lbs
Wersje systemu
E/B/A
Srednica otworu sitownika
100 mm  -   4"
Srednica ttoczyska
45 mm  -  1.77"
Skok roboczy (mm)
200 mm  -   8"
Pojemnosé oleju na cykl
8,45 ltr  -  2.25 gallon
Cisnienie robocze (bar)
170 bar  -   2,465 psi
Cisnienie maks.
225 bar  -   3,300 psi
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
130 ltr/min   -  34.5 gpm
Filtr cisnieniowy (µm)
10

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
2,6 m/min  -  8.5 ft./min
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę
3,1 m/min  -  10ft./min
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
6 min
Tadownosé maks.
40 ton  -  8800 lbs
 
Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę
110 ltr./min  -  29 gpm
Cisnienie (bar)
250 3,625 psi
Srednica instalacji cisnieniowej
20/2 mm  -  0.79"x0.08"
Srednica instalacji powrotnej
25/2 mm  -  1"x0.08"
 
Min. Napełnianie zbiornika oleju
100 ltr  -   26 gallons
Maks. temperatura oleju
70 ºC  -   158 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46