World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF500 SLC

Uwaga!
Pomiary podane w tej instrukcji rozpoczynają się od systemu metrycznego, po którym podaje się pomiar US / imperialny

Masa (od)
450 kg  -  992 lbs
Wersje systemu
E/B/A
Srednica otworu sitownika
100 mm  -   4"
Srednica ttoczyska
45 mm  -  1.77"
Skok roboczy
200 mm  -   8"
Pojemnosé oleju na cykl
8,45 ltr  -  2.25 gallon
Cisnienie robocze
170 bar  -   2,465 psi
Cisnienie maks.
225 bar  -   3,300 psi
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
130 ltr/min   -  34.5 gpm
Filtr cisnieniowy (µm)
10

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
2,6 m/min  -  8.5 ft./min
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę
3,1 m/min  -  10ft./min
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
6 min
Tadownosé maks.
40 ton  -  88,000 lbs
 
Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę
110 ltr./min  -  29 gpm
Cisnienie
250 bar - 3,625 psi
Srednica instalacji cisnieniowej
20/2 mm  -  0.79"x0.08"
Srednica instalacji powrotnej
25/2 mm  -  1"x0.08"
 
Min. Napełnianie zbiornika oleju
100 ltr  -   26 gallons
Maks. temperatura oleju
100 ºC  -   212 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46