World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF500 SL-2

Uwaga!

Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od) (kg)
450
Wersje systemu
E/B/A
 
Srednica otworu sitownika (mm)
100
Srednica ttoczyska (mm)
45
Skok roboczy (mm)
200
Pojemnosé oleju na cykl (ltr)
8,45
Cisnienie robocze (bar)
170
Cisnienie maks. (bar)
225
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę (ltr/min)
130
Filtr cisnieniowy (µm)
10

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
2,6
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
3,1
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45 (min)
6
Tadownosé maks. (ton)
40

Zalecana wydajnosé pompy
 (instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę (ltr./min)
110
Cisnienie (bar)
250
Srednica instalacji cisnieniowej (mm)
20/2
Srednica instalacji powrotnej (mm)
25/2
 
Min. Napełnianie zbiornika oleju (ltr)
100
Maks. temperatura oleju (ºC)
70
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46