World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF100 SLL 

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od)
295 kg  -  650 lbs
Wersje systemu
E/B/A
Srednica otworu sitownika
80 mm  -  3.15 inch
Srednica ttoczyska
35 mm  -  1.38 inch
Skok roboczy
150 mm  -   5.9 inch
Pojemnosé oleju na cykl
4,09 ltr  -   1.08 inch
Cisnienie robocze
 130 bar  -  1,885 psi
Cisnienie maks.
175 bar  -  2,538 psi
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
80 ltr/min  -  21 gpm
Filtr cisnieniowy
10 µm

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
2,6 m/min  -  8.5 ft./min
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę
2,9 m/min  -  9.5 ft./min
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
nvt
tadownosé maks.
20 ton  -  44000 lbs

Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę
70 ltr./min  -  18.5 gpm
Cisnienie (bar)
200 bar  -  2,900 psi
Srednica instalacji cisnieniowej
20/2  mm  -  0.79" x 0.08"
Srednica instalacji powrotnej
25/2 mm  -  1" x 0.08"

Min. Napełnianie zbiornika oleju
50 ltr  -  13 gallon
Maks. temperatura oleju
70 ºC  -  158 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46