World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

ruchomej podłogi Cargo Floor CF300

CF300

Masa (od) (kg) 
320
Wersje systemu
E/B/A
Srednica otworu sitownika (mm)
100
Srednica ttoczyska (mm)
45
Skok roboczy (mm)
200
Pojemnosé oleju na cykl (ltr)
8,46
Cisnienie robocze (bar)
170
Cisnienie maks. (bar) 
225
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę (ltr/min)
 110
Filtr cisnieniowy (µm)
10

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
2,6
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
2,9
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45 (min)
nvt
Tadownosé maks. (ton)
40

Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę (ltr./min)
 70
Cisnienie (bar)
 250
Srednica instalacji cisnieniowej (mm)
 20/2
Srednica instalacji powrotnej (mm)
 25/2

Min. Napełnianie zbiornika oleju (ltr)
150
Maks. temperatura oleju (ºC)
70
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC
ISO VG46