World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

ruchomej podłogi Cargo Floor CF300

CF300

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od) (kg) 
  295 [650 lbs]
Wersje systemu
  E/B/A
Srednica otworu sitownika (mm)
  80 [3.15"]
Srednica ttoczyska (mm)
  35 [1.38"]
Skok roboczy (mm)
  150 [5.9"]
Pojemnosé oleju na cykl (ltr)
  4,09 [1.08"]
Cisnienie robocze (bar)
  130 [1,885 psi]
Cisnienie maks. (bar) 
  175 [2,538 psi]
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę (ltr/min)
  80 [21 gpm]
Filtr cisnieniowy (µm)
  10

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
  2,6 [8.5 ft./min]
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę (m/min)
  2,9 [9.5 ft./min]
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45 (min)
  nvt
Tadownosé maks. (ton)
  20 [44000 lbs]

Zalecana wydajnosé pompy
(instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę (ltr./min)
  70 [18.5 gpm]
Cisnienie (bar)
  200 [2,900 psi]
Srednica instalacji cisnieniowej (mm)
  20/2 [0.79"x0.08"]
Srednica instalacji powrotnej (mm)
  25/2 [1"x0.08"]

Min. Napełnianie zbiornika oleju (ltr)
  50 [13 gallon]
Maks. temperatura oleju (ºC)
  70 [158 °F]
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46