World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Cargo Floor moving floor

CF600 HDC

Uwaga!
Wymiary w niniejszej instrukcji zostały podane w systemie metrycznym, a następnie w nawiasach [0] znajdują się wymiary podane w imperialnym/amerykańskim systemie miar.

Masa (od)
538  -  1186
Dostępne w wersji Cargo Bulkmover
Ja
Wersje systemu
E

Srednica otworu sitownika
120 mm  -  4,7 inch
Srednica ttoczyska
45 mm  -  1,8 inch
Skok roboczy
200 mm  -  7,9 inch
Pojemnosé sitownika
4,2 ltr  -  1,1 US gallon
Pojemnosé oleju na cykl
12,6 ltr  -  3,3 US gallon
Cisnienie robocze
130 bar  -  1885 PSI
Cisnienie maks.
205 bar  -  2973 PSI
Zalecane natęzenie przeptywu oleju na minutę
110 ltr  -  29 US gallon
Maks. natęzenie przeptywu oleju na minutę
130 ltr  -  34 US gallon
Filtr cisnieniowy
10 µm 

Prędkosé przy zalecanym natęzeniu przeptywu oleju na minutę
1,7 mtr  -  5,6 ft
Prędkosé przy maks. natęzeniu przeptywu oleju na minutę
2,1 mtr  -  6,8 ft
Teoretyczny czas roztadunku naczepy 13 6 m/45
9 min 
Tadownosé maks.
50 ton  -  110231 lbs
Tadownosé maks.
50 ton  -  55 US ton

Zalecana wydajnosé pompy
 (instalacja 2-liniowa):
Natęzenie przeptywu na minutę
110 ltr   -  29 US gallon
Cisnienie
220 bar  -  3191 PSI
Srednica instalacji cisnieniowej
25x2 mm  -  1x0.08 inch
Srednica instalacji powrotnej
25x2 mm  -  1x0.08 inch

Pojemnosé zbiornika oleju przy zalecanym natęzeniu przeptywu
100 ltr  -  26 US gallon
Pojemnosé zbiornika oleju przy maks. natęzeniu przeptywu
130 ltr  -  34 US gallon
Maks. temperatura oleju
70 ºC   -  158 °F
Typ oleju: mineralny i biologiczny (HEES)
Zakres temperatury normalnej
-15 < 30 ºC   /   5  <  86 °F
ISO VG32

Zakres temperatury niskiej
-25 < 0 ºC   /   -13  <  32 °F
ISO VG22

Zakres temperatury wysokiej
15  <  40 ºC   /   59  <  104 °F
ISO VG46